PEKA TERHADAP KEHADIRAN ROH KUDUS

“Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?”  1 Korintus 3:16 Bercerita tentang Belanda, kincir angin pastinya tidak terlepas daripada topik perbincangan, …

Share Button
PEKA TERHADAP KEHADIRAN ROH KUDUS Baca selanjutnya

TEGURAN YANG MEMBAWA KEBAIKAN

“jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf.”  Amsal 19:25 Setiap orang pasti pernah melakukan kesilapan atau pelanggaran, kerana tiada siapa yang sempurna. Akibatnya, kita pasti tidak terlepas dari amaran: …

Share Button
TEGURAN YANG MEMBAWA KEBAIKAN Baca selanjutnya

KEMURTADAN DI AKHIR ZAMAN

“Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa,”  2 Tesalonika …

Share Button
KEMURTADAN DI AKHIR ZAMAN Baca selanjutnya

LEBIH DARI ATURAN

Petikan: Kemudian kata-Nya kepada mereka, “Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?” Tetapi mereka diam saja. (Markus 3:4) Encik Diman, seorang pekerja …

Share Button
LEBIH DARI ATURAN Baca selanjutnya

MENGUTAMAKAN KEHENDAK TUHAN

“Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku! Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata!”  Mazmur 143:10 Apa yang selalu ada dalam fikiran anda semasa menjalani kehidupan …

Share Button
MENGUTAMAKAN KEHENDAK TUHAN Baca selanjutnya

MEMPERTAHANKAN AIR MUKA DAN HARGA DIRI

“‘Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?’ Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.”  …

Share Button
MEMPERTAHANKAN AIR MUKA DAN HARGA DIRI Baca selanjutnya