Kuasa Pertaubatan

Petikan: Yunus 3 & 4


Pendahuluan


Yunus menerima firman dari Tuhan sekali lagi… dan kali ini dia mentaati Tuhan – tetapi mungkin bukan dari dalam hatinya. Tetapi dia mengisytiharkan mesej Tuhan yang membawa kesan yang hebat.


Yunus 3:1-3 Datanglah firman TUHAN kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian: “Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang Kufirmankan kepadamu”. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, tiga hari perjalanan luasnya.1. Pertaubatan NiniweYunus 3:5-6 Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kan kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu.


2. Belas Kasihan TuhanYunus 3:9-10 Siapa tahu, mungkin Allah akan balik dan menyesal serta berpaling dari murka-Nya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.” Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakin bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah kerana malapetaka yang telah dirancangankan-Nya terhadap mereka, dan Iapun tidak jadi melakukannya.


3. Kemarahan YunusYunus 4:2-4 dan berdoalah ia kepada TUHAN, katanya: “Ya TUHAN, bukanlah telah kukatakan itu, ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, bahawa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal kerana malapetaka yang hendak didatangkan-Nya. Jadi sekarang, ya TUHAN, cabutlah kiranya nyawaku, kerana lebih baik aku mati daripada hidup”. Tetapi friman TUHAN: “Layakkah engkau marah?”


Yunus 4:11 Bagaimana tidak akan Aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tang kiri, dengan ternaknya yang banyak?”


Soalan Perbincangan:  • Baca Yunus 3:5-8. Bagaimanakah Niniwe bertaubat? Apakah peranan puasa dalam pertaubatan?
  • Apakah yang anda pelajari tentang Allah dengan membaca kitab Yunus 3?
  • Mengapakah Yunus marah? Adakah kita memiliki belas kasihan yang cukup untuk kota-kota dunia?
  • Adakah kita rela untuk pergi sekiranya Allah memanggil kita?
Share Button

Leave a Reply