Kuasa Doa oleh Pdt Lukas Kusuma

shot0001Renungan ini sangat memberkati dan mendorong saya. Saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari semua. Kiranya ia menjadi berkat bagi kita semua.

[embedplusvideo height=”281″ width=”450″ standard=”http://www.youtube.com/v/5GDOXlKwsnI?fs=1″ vars=”ytid=5GDOXlKwsnI&width=450&height=281&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6540″ /]

Garis Kasar:

  1. Doa Mengubah Atmosfir & Keadaan (Filipi 4:6-7)
  2. Doa Mendatangkan Kebangunan Rohani (2 Tawarikh 7:14)
  3. Doa Memberi Kita Kekuatan Baru (Lukas 22:40, 43)
  4. Doa Mengalahkan Kuasa Iblis (Yakobus 4:7)
  5. Doa Mendatangkan Mujizat (Yakobus 5:14

Tuhan memberkati

Share Button

Leave a Reply