Kriteria Seorang Pemimpin Gereja

pemimpinPada hari Sabtu, 23hb Mac 2013 jam 9.00am, kita akan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Paroki. Selain daripada menerima laporan-laporan, kita juga akan menjalankan pemilihan pemimpin-pemimpin yang akan membarisi kepimpinan paroki kita bagi tempoh 2013-2014. Bagi menolong kita untuk memilih pemimpin-pemimpin gereja, berikut adalah beberapa kriteria yang harus diberi perhatian.

1. KRITERIA ROHANI

 Sudah bertaubat – 1 Timotius 3:6
 Beriman – Ibrani 11:1; Kisah Para Rasul 6:5
 Takut akan Tuhan – Keluaran 18:21
 Penuh Roh Kudus – Kisah Para Rasul 6:3,5
 Tekun dalam ibadah – Ibrani 10:25
 Taat dan setia dalam pemberian – Amsal 3:9; Maleakhi 3:10

2. KRITERIA SIFAT

 Baik, peramah dan pendamai – 1 Timotius 3:3; 7
 Boleh dipercaya – Keluaran 18:21
 Bukan hamba wang – Keluaran 18:21; 1 Timotius 3:3
 Bukan pemabuk – 1 Timotius 3:8; Efesus 5:18

3. KRITERIA KELUARGA

 Suami dari satu isteri / isteri dari satu suami – 1 Timotius 3:2
 Kepala keluarga yang baik – 1 Timotius 3:4-5
 Disegani dan dihormati oleh anak-anak – 1 Timotius 3:4

4. KRITERIA KEBOLEHAN

 Memiliki pengetahuan – Amsal 19:2
 Memiliki hikmat – Kisah Para Rasul 6:3; Amsal 2:1-2
 Memiliki kecekapan – Keluaran 18:21; 1 Timotius 3:2

Oleh Bishop Melter Jiki Tais

Share Button

Leave a Reply