KITAB AYUB

Sumber / Kredit: https://youtu.be/C3jcMCdVc50

Bagaimanakah kita boleh mempercayai Tuhan, bahkan ketika hidup tidak adil dan kita jatuh ke dalam kesengsaraan tanpa sebab yang jelas? Kisah Ayub mengundang kita untuk merenungkan apa ertinya bagi Tuhan untuk memerintah dunia ini dengan kebijaksanaan, dan bagaimana kebenaran ini dapat membawa kita kedamaian dalam masa gelap. Kitab Ayub adalah yang terakhir daripada tiga buku yang berkaitan dengan tema kebijaksanaan dalam Alkitab.

Share Button

Leave a Reply