Kebangkitan Yesus

kebangkitanKebangkitan Yesus dari kematian merupakan tiang iman Kristian. Ada beberapa kebenaran tentang kebangkitan Yesus.

1. Penyembahan kepada Tuhan yang hidup

Matius 28
5 Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu: “Janganlah kamu takut; sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
6 Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.

2. Pemberitaan Firman Tuhan (pelayanan) tidak sia-sia

1 Korintus 15
14 Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.

3. Kepercayaan (iman) tidak sia-sia

1 Korintus 15
14 Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. (Lihat juga 1 Korintus 15:58)

4. Pengharapan untuk kebangkitan tubuh

1 Tesalonika 4
14 Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
15 Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
16 Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;

Soalan Perbincangan

  1. Baca 1 Korintus fasal 15. Menurut pendapat anda, mengapakah kebangkitan Yesus dari kematian merupakan tiang iman Kristian?
  2. Apakah berkat kebangkitan Yesus kepada anda secara peribadi?
  3. Apakah kesannya kebangkitan Yesus dalam hidup anda?

 

Oleh Bishop Melter Jiki Tais

Share Button

Leave a Reply