Dikuatkan Untuk Menguatkan

Petikan : Matius 26:69-75 & Lukas 22:54-65


Pendahuluan


“Tetapi Aku telah bedoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Mu, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Lukas 22:321. Peringatan Yesus (rujukan Injil Lukas) • “Percayalah…” (16)
 • “Ketahuilah…” (18)
 • “Inilah…” (19-20)
 • “Tetapi lihatlah…” (21)
 • “Tetapi…” (32)
 • “Berdoalah…” (40,46)

2. Penyangkalan Petrus (rujukan Injil Matius) • “Aku tidak tahu akan maksudmu.” (70)
 • “Aku bersumpah aku tidak kenal akan orang itu!” (72)
 • “Biarlah Allah menghukum aku jika aku berdusta! Aku tidak kenal akan orang itu!” (74)

3. Pertaubatan Petrus (rujukan Injil Matius & Lukas) • “Teringat…” (Matius 26:75a; Lukas 22:61)
 • “Menangis…” (Matius 26:75b; Lukas 22:62)

Kesimpulan


Ada waktunya kita jatuh kerana kelemahan dan kelalaian kita sendiri. Siapakah yang dapat membantu kita? Ingatlah Yesus telah berdoa untuk anda. “Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan goyah. Apabila engkau balik kepada-Ku, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Inilah tanggungjawab kita iaitu saling menguatkan antara satu dengan lain.


Soalan Perbincangan: • Mengapakah kita perlu dikuatkan dan menguatkan orang lain?
 • Apakah cara saudara untuk membantu mereka yang mengalami hidup dalam kekalahan rohani?
 • Bagaimanakah saudara atau keluarga menimba kekuatan daripada Tuhan semasa jatuh ke dalam pencubaan?
Share Button

Leave a Reply