Diberkati Untuk Memberkati – Pdt. Dr. Deddy Goandys

Hidup di bawah berkat itu menyenangkan. Kemakmuran, kesihatan, kerukunan, sukacita, damai sejahtera. Pendek kata berkat membuat setiap manusia boleh menikmati kehidupan ini. Namun demikian, kita tidak perlu diperbudak oleh nafsu mengejar berkat. Firman Tuhan menyatakan bahwa berkatlah yang mengejar orang benar. Kita sebagai umat yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus sudah seharusnya hidup dalam berkat ini.

Ada empat hal yang boleh kita pelajari berhubung dengan berkat :


1.      Yoh. 10:10 – Yesus berkata “..Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.” Allah selalu ingin memberkati umat-Nya. Bahkan kedatangan-Nya ke dalam bumi ini untuk membawa berkat yang berkelimpahan dalam segala hal. Asal kita percaya dalam nama-Nya, kita dibenarkan, sehingga berkat-Nya dilimpahkan bagi kita. Hal pertama : ALLAH MEMBERKATI ORANG-ORANG YANG PERCAYA KEPADANYA.
 

Tujuannya adalah agar berkat yang kita terima membuat kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah dan kita hidup semakin taat kepada segala perintah-Nya.
 

2.      3 Yoh. 1:2 “Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga egkau baik-baik saja sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.”
 

Sebelum diberkati kita harus terlebih dahulu memperluas kapasitas hati kita. Dalam Alkitab berkali-kali dicatat, saat Yesus mengajar masalah kewangan, selalu Tuhan mengaitkannya dengan masalah hati. Kerana wang berbicara masalah hati. Dimana hartamu berada disitu hatimu berada. Jad intinya adalah hati kita harus benar di hadapan Tuhan maupun manusia. Pelajaran kedua : ALLAH MEMBERKATI KITA APABILA SIKAP HATI KITA BENAR.

 

Tujuannya adalah agar berkat yang diterima semakin membuat orang itu mencintai Bapa, sehingga menyenangkan hati Bapa. Hatinya tetap melekat pada Bapa, bukan berkat-Nya.
 

3.      Kej.12:3 Abraham ditetapkan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Hidup ini jangan ego atau tamak. Allah mau hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu pelajaran ketiga : ALLAH MEMBERKATI KITA AGAR KITA MENJADI BERKAT BAGI ORANG LAIN
 

4.      Markus 2:41-42 – Tuhan meihat ungkapan hati kita saat mempersembahkan sesuatu. Tuhan ingin supaya yang terbaik saja yang kita persembahkan. Kita harus sedar bahwa kita bukan pemilik, melainkan seorang penatalayanan. Oleh sebab itu pelajaran keempat : KITA HARUS MEMPERSEMBAHKAN YANG TERBAIK KEPADA TUHAN.
 

Berkat dimaksudkan supaya kita belajar mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur dan kepercayaan kita kepada-Nya.
 
Mari kita menjadikan diri kita memiliki hati yang lebih mengasihi Tuhan dan hati yang bertumbuh dalam memberi.
Share Button

Leave a Reply