Menghargai Dan Dihargai

Petikan : Lukas 4:24, 1 Tesalonika 5:12 PendahuluanDan kata-Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lukas 4:24 (Alkitab Terjemahan Rasmi Indonesia) Saudara-saudara, kami minta …

Share Button
Menghargai Dan Dihargai Baca selanjutnya

Jemaah Tesalonika Abad Pertama

Petikan : I Tesalonika 1:1-10 Pendahuluan Dalam pasal ini Paulus menceritakan pembentukan suatu jemaah Kristus pada abad pertama dan hal ini juga menjadi petunjuk untuk masa kini. Paulus menyatakan empat …

Share Button
Jemaah Tesalonika Abad Pertama Baca selanjutnya

Disalibkan, Mati Dan Dikuburkan

Petikan : Lukas 23 : 44-56 1.      Disalibkan (44-45). Apabila Yesus tergantung di kayu salib tanda diberikan. Kegelapan meliputi bumi dari tengah hari sampai pukul tiga petang. Kemungkinan ini adalah …

Share Button
Disalibkan, Mati Dan Dikuburkan Baca selanjutnya

Empat Orang Memandang Sodom

Petikan : Kejadian 13:10; 18:16; 19:26 & 19:28 Pendahuluan Kota Sodom dilukiskan dunia kita hari ini. Manusia mempunyai berbagai cara memandang dunia ini sama seperti 4 orang memandang Kota Sodom.

Share Button
Empat Orang Memandang Sodom Baca selanjutnya

Kuasa Pertaubatan

Petikan: Yunus 3 & 4 Pendahuluan Yunus menerima firman dari Tuhan sekali lagi… dan kali ini dia mentaati Tuhan – tetapi mungkin bukan dari dalam hatinya. Tetapi dia mengisytiharkan mesej …

Share Button
Kuasa Pertaubatan Baca selanjutnya

Dikuatkan Untuk Menguatkan

Petikan : Matius 26:69-75 & Lukas 22:54-65 Pendahuluan “Tetapi Aku telah bedoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Mu, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Lukas 22:32

Share Button
Dikuatkan Untuk Menguatkan Baca selanjutnya