Tugas Pemimpin, Yosua 4

Pendahuluan Tugas pemimpin bukan suatu perkara yang mudah tetapi memerlukan keberanian dan ketegasan. Seorang pemimpin seperti Yosua perlu melakukan perkara ini;

Share Button
Tugas Pemimpin, Yosua 4 Baca selanjutnya

Menyeberang Sungai Yordan, Yosua 3

Pendahuluan Kita telah melihat dalam Yosua fasal satu (1) bahawa misi yang diberikan oleh Allah kepada Yosua sebagai pemimpin baru umat-Nya ialah untuk memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan …

Share Button
Menyeberang Sungai Yordan, Yosua 3 Baca selanjutnya

Menikmati Hikmat Pimpinan Allah – Meninjau Tanah Kanaan, Yos 2: 1-24

1 Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya: “Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yerikho.” Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan …

Share Button
Menikmati Hikmat Pimpinan Allah – Meninjau Tanah Kanaan, Yos 2: 1-24 Baca selanjutnya

Pertukaran Kepimpinan, Yosua 1

1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: 2 “Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, …

Share Button
Pertukaran Kepimpinan, Yosua 1 Baca selanjutnya

Pembesaran Yang Sihat, Lukas 2

51   Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret; dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52  Dan Yesus makin bertambah …

Share Button
Pembesaran Yang Sihat, Lukas 2 Baca selanjutnya

Yesus Imanuel, Matius 2:1-12

18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. 19 Karena Yusuf suaminya, …

Share Button
Yesus Imanuel, Matius 2:1-12 Baca selanjutnya