Penipuan, Yosua 9

9:1. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di Pegunungan, di Daerah Bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, …

Share Button
Penipuan, Yosua 9 Baca selanjutnya

HATI TUHAN UNTUK KITA (Siri 3)

Petikan: Lukas 17:11-19 17:11. Dalam perjalanan-Nya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 17:12 Ketika Ia memasuki suatu desa datanglah sepuluh orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak …

Share Button
HATI TUHAN UNTUK KITA (Siri 3) Baca selanjutnya

Ketaatan Membawa Kemenangan, Yosua 8

Yosua 8 1 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Janganlah takut dan janganlah tawar hati; bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, …

Share Button
Ketaatan Membawa Kemenangan, Yosua 8 Baca selanjutnya

Dosa Ketidaktaatan, Yosua 7

Dalam Yosua fasal 6, kita telah melihat kemenangan luarbiasa orang Israel ke atas kota Yerikho yang megah itu. Bagaimanapun, dalam Yosua fasal 7, kita melihat satu senario yang berbeza, dimana …

Share Button
Dosa Ketidaktaatan, Yosua 7 Baca selanjutnya

Percaya Kepada Allah, Yosua 6

Pendahuluan Bab ini mengajar kita agar percaya kepada Allah meskipun hal-hal yang rumit. Yosua dapat menawan kota Yerikho yang kuat dan dikawal pahlawan gagah perkasa (2) walaupun Raja Yerikho berusaha …

Share Button
Percaya Kepada Allah, Yosua 6 Baca selanjutnya

Siap Berperang? Yosua 5

Yerikho dilihat sebagai halangan pertama bagi Israel, meskipun Yosua 5:1. Halangan mereka sebenarnya adalah hidup mereka. Mereka harus menyelesaikan sesuatu dalam kehidupan mereka sebelum dapat menduduki tanah perjanjian. 1.   …

Share Button
Siap Berperang? Yosua 5 Baca selanjutnya