Kuasa Pertaubatan

Petikan: Yunus 3 & 4

Pendahuluan

Yunus menerima firman dari Tuhan sekali lagi… dan kali ini dia mentaati Tuhan – tetapi mungkin bukan dari dalam hatinya. Tetapi dia mengisytiharkan mesej Tuhan yang membawa kesan yang hebat.

Yunus 3:1-3 Datanglah firman TUHAN kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian: “Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang Kufirmankan kepadamu”. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, tiga hari perjalanan luasnya.

Continue reading

Share Button

Tidak Pernah Sendirian

Bacaan: Ibrani 13:5-6

“Aku tidak akan membiarkan kamu; Aku tidak akan meninggalkan kamu.” (Ibrani 13:5)

Robin Crusoe, watak utama di dalam novel yang ditulis oleh Daniel Defoe, telah terkandas di suatu pulau yang tidak berpenghuni oleh sebab kapalnya karam. Hidup di sana susah, tetapi dia mendapat pengharapan dan penghiburan apabila dia datang kepada Firman Tuhan.

Crusoe berkata, “Pada suatu pagi, dengan amat sedih, saya membuka Alkitab pada kata-kata ini, `Aku tidak akan membiarkan kamu; Aku tidak akan meninggalkan kamu.’ Dengan serta-merta saya menyedari bahawa kata-kata ini adalah untuk saya; apa lagi tujuan lain kecuali saat itu, ketika saya meratapi keadaan saya, seorang yang ditinggalkan oleh Tuhan dan manusia?”

Continue reading

Share Button

Dikuatkan Untuk Menguatkan

Petikan : Matius 26:69-75 & Lukas 22:54-65

Pendahuluan

“Tetapi Aku telah bedoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Mu, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Lukas 22:32

Continue reading

Share Button