Jika Ada Yang Hilang


domba hilangBacaan: Matius 18:12-20

Era moden mendatangkan kelimpahan sumber daya yang belum pernah berlaku di dalam sejarah, entah itu benda mahupun manusia. Maka dengan mudah untuk membeli barang baru, bahkan menukar dengan orang baru, jika barang atau orang itu tidak boleh lagi dimiliki. Prinsip dunia ini jelas tak boleh kita mewarnai kehidupan berjemaat.

Petikan yang kita baca hari ini memberikan dua perkara: yang pertama, sebesar apa kasih Tuhan bagi mereka yang “sesat” dan “hilang”, dan yang kedua, bagaimana betul persekutuan para murid, iaitu jemaah atau ekklesia, bersikap kepada mereka yang “berbuat dosa “(17). Kasih dan kehendak Tuhan kepada mereka yang sesat dan hilang itu disampaikan melalui perumpamaan tentang seorang gembala (12-14).

Perumpamaan ini menunjukkan bahawa Tuhan mengambil inisiatif untuk mereka, dan nescaya bersukacita jika mereka yang hilang “ditemui” kembali. Sikap Tuhan ini mesti wujud dalam sikap hidup jemaah kepada saudara yang “berbuat dosa”. Bukan untuk dimaklumi begitu saja, tetapi juga tidak akan menjatuhkan hukuman sosial atas dia. Hanya jika setelah ditegur secara empat mata, dengan dua atau tiga saksi, dan melalui seluruh jemaah, orang itu masih tidak mahu mendengar, barulah dia dianggap sebagai “seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai.” Namun di sini prinsip kasih makin nyata. Bahagian ini diakhiri juga dengan jaminan dan janji bahawa Tuhan akan mengabulkan permintaan mereka. Tentu saja, kasih persaudaraan yang sejati akan mendorong orang Kristian berdoa supaya orang itu kembali bersekutu dengan mereka.

Gereja seringkali terjebak dalam dua ekstrim: memaklumi saudara yang berbuat dosa (atas nama kasih dan pengampunan), atau sebaliknya bertindak menjaga “kesucian” jemaah dengan memperkecil-orang yang dianggap berdosa. Kedua-dua ekstrim ini tidak mencerminkan kasih Kristus sebagai kepala gereja dan mesti kita tinggalkan. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk meminta ampun kepada Tuhan yang maha kasih itu, dan menyatakan kasih-Nya melalui tindakan dan doa perdamaian, yang berlandaskan kuasa Tuhan.

Petikan Alkitab : Matius 18:12-20

18:12 “Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai seratus ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu?
18:13 Dan Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu dari pada atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang tidak sesat.
18:14 Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang.”
18:15. “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali.
18:16 Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
18:17 Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
18:18 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
18:19 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.
18:20 Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.”

Sumber : Santapan Harian terbitan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
Diterjemahan dari bahasa Indonesia kepada bahasa Malaysia

Share Button