Hati Yang Berbelas Kasihan


Bmukjizat-yesus-memberi-makan-5000-orangacaan: Matius 15:32-39

Belas kasihan terhadap mereka yang miskin, susah, dan menderita itu mudah, tetapi sejauh mana kita digerakkan oleh belas kasihan itu sehingga wujud dalam tindakan menolong mereka? Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri?

Petikan hari ini masih merupakan rangkaian dari pelayanan misi lintas budaya Yesus. Apa yang Yesus lakukan mempunyai tujuan khusus supaya murid-murid semakin mengerti misi lintas budaya yang utuh. Oleh kerana itu, Yesus secara khusus memberitahu mereka bahawa hati-Nya tergerak oleh belas kasihan menyaksikan orang ramai yang sudah lelah dan kelaparan selepas tiga hari mengikut Dia. Ia tidak boleh menyuruh mereka pulang kerana mereka akan pengsan di jalan, tetapi ingin memenuhi keperluan fizikal mereka.

Para murid Yesus tidak mempunyai perasaan yang sama seperti guru mereka dan juga tidak yakin bahawa Yesus mampu melakukan mukjizat yang sama dalam lingkungan orang bukan Yahudi. Soalan mereka, bagaimana boleh memberi orang ramai itu makanan, memperlihatkan keraguan dan ketidakpedulian mereka (38). Sekali lagi dengan hanya tujuh roti dan beberapa ikan kecil, Yesus bersyukur dan menggandakannya dan kembali memakai para murid-Nya menyalurkan berkat itu kepada orang ramai. Hasilnya, semua orang boleh makan sama kenyang dan masih tinggal tujuh bakul besar yang penuh. Setelah Yesus membenarkan mereka pulang, Ia lalu meneruskan misi ke daerah Magadan (39).

Yesus juga mengharapkan kita menunjukkan belas kasihan dan kepedulian terhadap semua orang tanpa membezakan status, jantina, suku, dan bangsa. Kita perlu memperhatikan keperluan manusia secara holistik. Bila kita merasa potensi dan kemampuan kita tidak seberapa, jangan cemas, tetapi serahkanlah kepada Yesus. Ia akan mencukupkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh kerana itu, selain memberitahu Injil kita juga harus melayani keperluan fizikal mereka yang menderita agar mereka disentuh oleh kasih Allah yang sungguh nyata di dalam hidup kita sehingga mahu percaya Tuhan Yesus.

Petikan Alkitab : Matius 15:32-39

15:32 Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: “Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan.”
15:33 Kata murid-murid-Nya kepada-Nya: “Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?”
15:34 Kata Yesus kepada mereka: “Berapa roti ada padamu?” “Tujuh,” jawab mereka, “dan ada lagi beberapa ikan kecil.”
15:35 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah.
15:36 Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu murid-murid-Nya memberikannya pula kepada orang banyak.
15:37 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, tujuh bakul penuh.
15:38 Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
15:39 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan.

Sumber : Santapan Harian terbitan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
Diterjemahan dari bahasa Indonesia kepada bahasa Malaysia

Share Button