Perintah Allah vs Tradisi Manusia

Bacaan: Matius 15:1-20 Setiap bangsa atau budaya di dunia pasti mempunyai adat dan tradisi masing-masing. Banyak tradisi yang baik, patut dilestarikan. Ada juga tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Orang Kristian yang hidup dalam tradisi budaya tertentu harus peka terhadapnya. Dalam memelihara hukum Taurat, para pemimpin agama Yahudi menambahkan pelbagai tradisi buatan nenek moyang […]

Share Button

Hati Yang Peduli

Di tengah-tengah dunia yang individualistik, orang Kristian dipanggil untuk menyatakan kepedulian, meneladani Yesus. Sebenarnya Yesus dan murid-murid ingin menenangkan diri di tempat yang sunyi. Namun, melihat antusias orang ramai, Yesus menunjukkan belas kasihan-Nya dan menyembuhkan mereka yang sakit (5, 34-36). Yesus juga mengambil berat terhadap keperluan jasmani orang ramai. Ia mendorong para murid untuk mengambil […]

Share Button

Akibat Menolak Kebenaran

Matius 14:1-12 1 Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. 2 Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya: “Inilah Yohanes Pembaptis; ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam-Nya.” 3 Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, isteri Filipus […]

Share Button