Menyeberang Sungai Yordan, Yosua 3

Pendahuluan Kita telah melihat dalam Yosua fasal satu (1) bahawa misi yang diberikan oleh Allah kepada Yosua sebagai pemimpin baru umat-Nya ialah untuk memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan membawa mereka memasuki tanah perjanjian (Kanaan). Dalam Yosua fasal tiga (3), kita melihat Yosua memimpin bangsa Isarel menyeberangi sungai Yordan dengan luarbiasa. Ada empat perkara […]

Share Button

Menikmati Hikmat Pimpinan Allah – Meninjau Tanah Kanaan, Yos 2: 1-24

1 Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya: “Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yerikho.” Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. 2 Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yerikho, demikian: “Tadi malam ada orang datang ke mari dari orang Israel […]

Share Button

Pertukaran Kepimpinan, Yosua 1

1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: 2 “Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3 Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu […]

Share Button