HATI TUHAN UNTUK KITA (Siri 3)

Petikan: Lukas 17:11-19 17:11. Dalam perjalanan-Nya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 17:12 Ketika Ia memasuki suatu desa datanglah sepuluh orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh 17:13 dan berteriak: “Yesus, Guru, kasihanilah kami!” 17:14 Lalu Ia memandang mereka dan berkata: “Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.” Dan sementara mereka di tengah […]

Share Button

Ketaatan Membawa Kemenangan, Yosua 8

Yosua 8 1 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Janganlah takut dan janganlah tawar hati; bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya, 2 dan haruslah kaulakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kaulakukan kepada Yerikho dan rajanya; hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. […]

Share Button

Dosa Ketidaktaatan, Yosua 7

Dalam Yosua fasal 6, kita telah melihat kemenangan luarbiasa orang Israel ke atas kota Yerikho yang megah itu. Bagaimanapun, dalam Yosua fasal 7, kita melihat satu senario yang berbeza, dimana tentera Israel telah dikalahkan oleh tentera kota Ai yang lebih sedikit jumlahnya berbanding tentera kota Yerikho. Apakah yang menyebabkan kekalahan tentera Israel terhadap kota Ai? […]

Share Button