Minggu Salib: Menjauhi atau Mendekati Kristus

Lukas 23:39-43 39 Seorang dari penjahat yang di gantung itu menghujat Dia, katanya: “Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!” 40 Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: “Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? 41 Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, […]

Share Button

Kriteria Seorang Pemimpin Gereja

Pada hari Sabtu, 23hb Mac 2013 jam 9.00am, kita akan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Paroki. Selain daripada menerima laporan-laporan, kita juga akan menjalankan pemilihan pemimpin-pemimpin yang akan membarisi kepimpinan paroki kita bagi tempoh 2013-2014. Bagi menolong kita untuk memilih pemimpin-pemimpin gereja, berikut adalah beberapa kriteria yang harus diberi perhatian. 1. KRITERIA ROHANI  Sudah bertaubat […]

Share Button

Langkah Kemenangan, Yosua 10

1 Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya–seperti yang dilakukannya terhadap Yerikho dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya–dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, 2 maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota […]

Share Button