Empat Orang Memandang Sodom

Petikan : Kejadian 13:10; 18:16; 19:26 & 19:28 Pendahuluan Kota Sodom dilukiskan dunia kita hari ini. Manusia mempunyai berbagai cara memandang dunia ini sama seperti 4 orang memandang Kota Sodom. Share on: WhatsApp

Share Button

Kuasa Pertaubatan

Petikan: Yunus 3 & 4 Pendahuluan Yunus menerima firman dari Tuhan sekali lagi… dan kali ini dia mentaati Tuhan – tetapi mungkin bukan dari dalam hatinya. Tetapi dia mengisytiharkan mesej Tuhan yang membawa kesan yang hebat. Yunus 3:1-3 Datanglah firman TUHAN kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian: “Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, […]

Share Button

Dikuatkan Untuk Menguatkan

Petikan : Matius 26:69-75 & Lukas 22:54-65 Pendahuluan “Tetapi Aku telah bedoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Mu, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Lukas 22:32 Share on: WhatsApp

Share Button