Jemaah Tesalonika Abad Pertama

Petikan : I Tesalonika 1:1-10 Pendahuluan Dalam pasal ini Paulus menceritakan pembentukan suatu jemaah Kristus pada abad pertama dan hal ini juga menjadi petunjuk untuk masa kini. Paulus menyatakan empat hal mengenai Jemaah Kristus secara khusus.

Share Button

Disalibkan, Mati Dan Dikuburkan

Petikan : Lukas 23 : 44-56 1.      Disalibkan (44-45). Apabila Yesus tergantung di kayu salib tanda diberikan. Kegelapan meliputi bumi dari tengah hari sampai pukul tiga petang. Kemungkinan ini adalah satu tanda dari syurga yang menunjukkan kemarahan tentang penolakan Yesus oleh orang-orang berdosa. Ini mungkin juga melambangkan bahawa pada ketika itu, Tuhan sementara meninggalkan AnakNya […]

Share Button

Empat Orang Memandang Sodom

Petikan : Kejadian 13:10; 18:16; 19:26 & 19:28 Pendahuluan Kota Sodom dilukiskan dunia kita hari ini. Manusia mempunyai berbagai cara memandang dunia ini sama seperti 4 orang memandang Kota Sodom.

Share Button