Bagaimana Menjadi Pembunuh Raksasa

    1 Samuel 17:20-52 1.    Harus mempunyai motif yang benar – ayat 20-32 A.    Daud berhasrat untuk membunuh Goliat, motifnya dipersoalkan •    ay 25-28, 30 B.    Daud dilemahkan oleh abang-abangnya dan oleh Raja Saul •    ay 28, 33,38 C.    Daud mempunyai motif yang benar •    Kemuliaan Allah – ay. 26, 29, 36 •    Peranannya […]

Share Button

Yesus Peduli: Petanda Peribadi Penebus

Dunia kita pada hari ini penuh dengan tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang membawa kebaikan seperti tanda-tanda di jalanraya tetapi tidak kurang juga tanda-tanda yang jahat seperti tanda-tanda yang kelihatan kepada seseorang yang menghidap penyakit tertentu. Manusia hari ini selalu melihat tanda-tanda yang sesuai dengan matlamatnya. Kalau matlamat seseorang itu baik, petanda baik yang dinantikan. Sementara mereka […]

Share Button

Bertanggung Jawab Dalam Kehidupan Keluarga

Bacaan Alkitab: Markus 10:2-12; Efesus 5:21-6:4; 1 Petrus 3:1-7. Setiap orang percaya juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam rumah tangga Kristian. Hal ini sangatlah penting karena setiap orang Kristian dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Jika rumah tangga Kristian mereka tidak menjadi teladan, bagaimana mungkin dapat bersaksi tentang Kristus di lingkungan sekitarnya.  

Share Button