Bagaimana Menjadi Pembunuh Raksasa

 

 

1 Samuel 17:20-52

1.    Harus mempunyai motif yang benar – ayat 20-32
A.    Daud berhasrat untuk membunuh Goliat, motifnya dipersoalkan
•    ay 25-28, 30

B.    Daud dilemahkan oleh abang-abangnya dan oleh Raja Saul
•    ay 28, 33,38

C.    Daud mempunyai motif yang benar
•    Kemuliaan Allah – ay. 26, 29, 36
•    Peranannya sebagai raja baru yang diurapi – 1 Sam. 16:1-12, ay. 34-36


2.    Harus mempunyai langkah yang tepat – ayat 33-39
A.    Raja Saul mendengar rancangan Duad untuk membunuh Goliat
•    ayat 33
•    ayat 38
•    ayat 34-36.

B.    Daud tidak mengetahui mengenai perisai, panah dan pedang
•    Ibr 13:8
•    ayat 40

C.    Keyakinan Daud berasaskan kebenaran
•    ayat 36-37

3.    Harus mempunyai iman yang benar – ayat 40-52
A.    Daud bertindak berdasarkan iman kerana itulah dirinya
•    ayat 40
•    ayat 28-33
•    ayat 42-44

B.    Daud beriman berasaskan motif yang benar
•    ayat 45-47

C.    Daud beriman dan membawa berkat kepada orang lain
•    ayat 50-52

Share Button

Tinggalkan Balasan