Bagaimana Menjadi Pembunuh Raksasa

    1 Samuel 17:20-52 1.    Harus mempunyai motif yang benar – ayat 20-32 A.    Daud berhasrat untuk membunuh Goliat, motifnya dipersoalkan •    ay 25-28, 30 B.    Daud dilemahkan oleh abang-abangnya dan oleh Raja Saul •    ay 28, 33,38 C.    Daud mempunyai motif yang benar •    Kemuliaan Allah – ay. 26, 29, 36 •    Peranannya […]

Share Button